Отримання дозволу на будівництво промислових об'єктів

Отримання дозволу на будівництво промислових об'єктів

Для успішної реалізації будівництва промислового об'єкту необхідно пройти ряд підготовчих етапів для отримання дозволу на будівельні роботи.

Для цього необхідно подати заяву у відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю на отримання дозволу в установленому порядку.

До цієї заяви додаються:
• копія документу, що підтверджує право власності або використання земельної ділянки;
 проектні документи на будівництво, які розроблені та затверджені в установленому порядку;
 копія документу на нерухоме майно (у випадку глобального ремонту або реконструкції об'єкта);
 інформація про ліцензію на виконання будівельних робіт;
• документи про призначення осіб, відповідальних за авторський та технічний нагляд.

Отримання дозволу на будівництво – це один із важливих етапів для успішної реєстрації права власності на Ваш промисловий об'єкт будівництва.